FNWI University of Nijmegen

7 August 2002, e-mail

 

 Education

 Research

 C.V.

 Publications

 Bibliographies

 Links


 
 

C.V.

C.V. short

C.V. Extended

Publications 1987-1998

Publications 1999

Publications 2000

Publications 2001

Publications 2002

 


 

Hub Zwart - Website - C.V.

 

 Publicaties 1987 - 1998

(bold: international publications) 

A Boeken

1. Ethische consensus in een pluralistische samenleving. De gezondheidsethiek als casus. Amsterdam: Thesis Publishers, 1993 (352 pp.).

2. Weg met de ethiek? Filosofische beschouwingen over geneeskunde en ethiek. Amsterdam: Thesis Publishers, 1995 (150 pp.).

3. De natuur als argument: een pre-advies. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (122 pp.).

4. Technocratie en onbehagen: de plaats van de ethiek in het werk van Michel Foucault. Nijmegen: Sun (223 pp.).

5. Ethical consensus and the truth of laughter: the structure of moral transformations. Series: Morality and the meaning of life. Kampen: Kok Pharos (216 pp.).

6. Hub Zwart, Cor Hoffer. Orgaandonatie en lichamelijke integriteit [Cekun-reeks 2]. Best: Damon (176 pp.).

7. De morele opdracht van de universiteit. Bij het afscheid van drs J. van der Maazen. Nijmegen: KUN (40 pp.).
 

B Bundels (wetenschappelijk)

1. M. de Wachter, I. Ravenschlag, H. Zwart (red.) Aids: instellingen, individu, samenleving. IGE-reeks 5. Baarn: Ambo, 1991.

2. H. Zwart (Hrsg.) Euthanasie und Ethik: methodische ‹berlegungen (proceedings). Nijmegen: CEKUN, 1997.

3. J. Gruppelaar, H. Zwart (red.) Welzijn en verzakelijking. Ethiek, welzijnswerk en de actuele politieke cultuur [CEKUN-reeks 1]. Best: Damon.

4. M. Dol, M. Fentener van Vlissingen, S. Kasanmoentalib, Th. Visser, H. Zwart (eds.) Recognizing the Intrinsic Value of Animals. Beyond
Animal Welfare. Series: Animals in Philosophy and Science. Assen: Van Gorcum.
 

C Wetenschappelijke artikelen

1987

1. De meester de baas. Freud en Dora als personages in het werk van Ibsen. Psychologie en Maatschappij, 11 (4), 354-366.
 

1988

2. De kapiteinsdochter. Een freudiaanse lezing van Poesjkins roman. Forum der Letteren, 29 (4), 254-267.

3. Sociaal constructionisme als post-mentalistische psychologie. De voorgeschiedenis van een nieuwe benadering. Psychologie en
Maatschappij, 12 (2), 133-144.
 

1989

4. Een uitnodiging ten dans. Over sociaal-constructionisme in de psychiologie. Interview met Kenneth J. Gergen. Psychologie en Maatschappij,
13 (2), 157-165.

5. H. Zwart, J. Derksen. Psychoanalyse en anorexia nervosa. De Psycholoog, 24 (2), 57-66.
 

1991

6. Narratieve psychologie en narratieve ethiek. Psychologie en Maatschappij, 15 (2), 146-157.

7. Het einde van de vanzelfsprekendheid. Medische technologie als doelwit van ethische reflectie. JustitiŽle Verkenningen, 17 (2), 84-98.

8. Euthanasie en zelfbeschikking. De Psycholoog, 26 (7/8), 338-340.

9. De intolerantie van een pluralistische ethiek. De Engelhardt/Callahan controverse. Filosofie & Praktijk, 12 (3), 113-124.

10. Grenzen stellen: de opgave van de gezondheidsethiek. Een beschouwing over het werk van Daniel Callahan. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 1 (3), 72-77.
 

1992

11. Is medische ethiek ethiek? Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 2 (2), 34-37.

12. Tussen liberalisme en communitarisme. Ethische beschouwing over het rapport van de commissie Keuzen in de zorg. Rekenschap, 39 (3), 149-157.

13. Psychoanalyse en vertrouwelijkheid: het analytische dilemma. De Psycholoog, 27 (9), 354-60.

14. H. Zwart, J.F. de Leeuw. Ethische expertise: over hermeneutiek en situationele toegepaste ethiek. Filosofie & Praktijk, 13 (4), 202-211.
 

1993

15. Autonomie en onbehagen. Taylor en Foucault over de moderne morele zelfverhouding. Psychologie en Maatschappij, 17 (1), 63-76.

16. Rationing in The Netherlands: the liberal and communitarian perspective. Health Care Analysis, 1 (1), 53-56.

17. To be paid or not to be paid. Ethical aspects of the tension between unremunerated, self-sufficient blood donation and the common European market. International Journal of Bioethics, 4 (2), 131-136.

18. Het levensloopnarratief [Themanummer 'Narratieve psychologie']. Psychologie en Maatschappij, 17 (3), 237-247.
 

1994

19. Het ethisch protocol. Over ethische protocollering en medisch-ethische commissies. Themanummer 'Proceduralisme in de gezondheidsethiek'. Gezondheid, 2 (1), 25-34.

20. The resurgence of nature-speak. Health Care Analysis, 2 (3), 221 - 226.

21. The moral significance of biological nature. Ethical Perspectives, 1 (2), 71-76.

22. [Ps.] De dokter en zijn nar. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 4 (3), 85-86.

23. Het werk van de natuur. Een herwaardering van het natuurbegrip in de ethiek. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 4 (1), 6-10.

24. De morele betekenis van onze biologische natuur. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 4 (2), 39-42.
 

1995

25. Het (on)gelijk van Lucifer. Naar aanleiding van P. Moyaert, Ethiek en sublimatie. Psychologie & Maatschappij, 19 (1), 62-70.

26. 'Gynaecologie-obstetrie; ethische aspecten'. In: H. ten Have et al (red.) Ethiek & Recht in de gezondheidszorg. Band 2, Hoofdstuk XI, p. 101-198.

27. Nogmaals het begrip 'natuurlijkheid'. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 5 (2), 50-52.
 

1996

28. Foucaults vermeende determinisme. Tijdschrift voor Literatuurwetenschap (voorheen: Forum der Letteren), 1 (2),108-111.

29.'De natuur heeft zich van ons afgekeerd'. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 27 (3), 94-96.

30. Wat is observeren? Over natuurlijkheid en geneeskunde (slot). Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 6 (2), 45-50.

31. De epistemologie van het buikspreken en de plooibaarheid van het vertoog. Kennis en Methode, 20 (4), 410-415.
 

1997

32. What is an animal? A philosophical reflection on the possibility of a moral relationship with animals. Environmental Values, 6 (4), 377-392.

33. Een legitiem gebruik van de lust? Foucault, Lacan en de problematisering van de seksualiteit. Psychologie & Maatschappij, 21 (4), 334-345.

34. H. Zwart, C. Hoffer. Wat is lichamelijke integriteit? Tijdschrift voor Theologie, 37, 41-55.
 

1998

35. Medicine, symbolization and the 'Real Body': Lacan's understanding of medical science. Journal of Medicine, Healthcare and Philosophy,
1 (2), 107-117.

36. Moral legislation in The Netherlands on Euthanasia and animal experimentation. Gegenworte: Zeitschrift fŁr den Disput Łber Wissen, 1998, 1, 24-30.

37. Beelden en woorden: Het eerste hoofdstuk van de "nieuwe" medische ethiek. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 8 (1), 8-13.

38. De spreekbevoegdheid van ethici. Filosofie & Praktijk, 19 (4), 184-201.

39. Kanttekeningen bij "Intieme vijanden" van Arnold Heumakers. Kennis & Methode, 22 (2), 192-194.
 

D Bijdragen aan bundels

1991

1. De terugkeer van de zondebok. In: M. de Wachter, I. Ravenschlag, H. Zwart (red.) Aids: instellingen, individu, samenleving. IGE-reeks 5.
Baarn: Ambo, 75-89.

2. Psychology, self-determination, and the veil of ignorance. In: A.O.A. Smook, B. de Vos-Schippers (eds.) Right to self-determination.
Proceedings of the 8th world conference of the International Federation of Right to Die Societies. Amsterdam: VU University Press, 33-37.
 

1992

3. Pour une conception narrative de la personne. Implications pour la bioťthique. In: Q. Debray, B. Pachoud (dir.) Le rťcit. Aspects philosophiques, cognitifs et psychopathologiques. Paris: Masson.

4. Ethical consensus in a pluralistic society: The Engelhardt/Callahan controversy. In: A.W. Musschenga, A. Soeteman, B. Voorzanger (eds.) Morality, world view, and law. The idea of a universal morality and its critics. Assen/Maastricht: van Gorcum, 99-107.

5. Levinas en de liberale ethiek: de ander als gelaat en als gesprekspartner. In: E. Heijermans, P. Wouters (red.) Crisis van de rede. Perspectieven op cultuur. Assen: Van Gorcum, 250-259.

6. Psychologie, zelfbeschikking en de sluier van onwetendheid. In: A.O.A. Smook, B. de Vos-Schippers (red.) Het recht op zelfbeschikking. Amsterdam: VU Uitgeverij, 35-40.

7. Consensus in een pluralistische samenleving. In: R. Commers (red.) Acta filosofiedag 1990, Rijksuniversiteit Gent. Delft: Eburon.
 

1993

8. Het beroep op de ervaring bij Foucault. B. Raymaekers (red.) Gehelen en fragmenten. De vele gezichten van de filosofie. Acta van de 14e filosofiedag te Leuven. Leuven: Universitaire Pers Leuven.

9. Suspicious minds. Foucault, Descartes en het probleem van het begin. W. van Dooren, T. Hoff (red.) Actueel filosoferen. Nederlands-Vlaamse Filosofiedag Delft 1993. Delft: Eburon. 

10. Waarheid of consensus? De opgave van de ethiek. H. Achterhuis (red.) Deugt de ethiek.. Baarn: Gooi en Sticht. 14-25.

11. H. Manschot, H. Zwart. Mijn leven en dat van anderen. In: P. Cliteur, D. van Houten (red.) Humanisme. Theorie en praktijk. Utrecht: De Tijdstroom. Hst. 26, 384-395.
 

1994

12. 'Medische technologie en solidariteit'. In: J. Hallet, J. Hermesse, D. Sauer (red.) Solidariteit - Gezondheid - Ethiek. Leuven/Apeldoorn: Garant, pp. 81-90.

13. 'Het minimalistische en het substantialistische persoonsbegrip'. In: M. de Wachter (red.) Persona. Het persoonsbegrip en de bioethiek (IGE-cahier 5). Maastricht: IGE.
 

1995

14. 'Ik ben een machine... Over het Cartesiaanse gehalte van de Freudiaanse Zelf-conceptie'. In: H. Hermans (red.) De echo van het ego: over het meerstemmige zelf. Annalen van het Thijmgenootschap, 83 (2). Baarn: Ambo, pp. 49-80.

15. 'Wat is ethiek? Een begripsbepaling'. In: T. van Dillen (red.) Alles heeft een moraal. Utrecht: SDG.

16. Op weg naar het einde van de moraal? Over het morele gehalte van literaire teksten. In: H. Zwart (red.) De schrijver als burger: over ethiek en literatuur. CEKUN Cahier 1. Nijmegen: CEKUN.

17. Zelfbeschikking en "natuurlijke grenzen". In: Th. Boer (red.) Zelf beschikken? Wensen van patiŽnten: mogelijkheden en grenzen. Kampen: Kok.
 

1997

18. The experience of moral obligation: preparatory notes on behalf of a historical ontology of moral subjectivity. In: P. Cobben, L. Heyde (eds.) How natural is the law? Tilburg: Tilburg University Press, 87-110.

19. De natuur als criterium voor medisch handelen? In: J. Keulartz, M. Korthals (red.) Museum aarde. Natuur of constructie? Meppel: Boom, 155-165.

20. Hub Zwart, Cor Hoffer. Dit is mijn lichaam. Een vergelijking van de islamitische en de christelijke uitleg van postmortale lichamelijke integriteit. In: D. Pranger (red.) Islam en gezondheidszorg (Analen van het Thijmgenootschap, 1984 (3), 102-128.

21. Wat is observeren? De natuurlijkheid van het lichaam en de medische ethiek. In: S. Haakma (red.) Utrecht: Studium Generale, 41-56.

22. Reply: loss of dignity and the compassionate physician. In: H. Zwart (ed.) Euthanasie und Ethik: methodische ‹berlegungen (proceedings).
CEKUN Werkdocument 1. Nijmegen: CEKUN, pp. 33-36.

23. Is Kants ethiek een hermeneutiek van een ervaring? Notities voor een analyse. In: J. Gruppelaar (red.) Ervaring: funderen en ondermijnen. Werkteksten over het ervaringsbegrip. CEKUN werkdocument 2. Nijmegen: CEKUN.
 

1998

24. Can nature serve as a criterium for the use of reproductive technologies? In: E. Hildt, D. Mieth (eds.) In vitro fertilisation in the 1990s:
towards a medical, social and ethical evaluation. Aldershot: Ashgate, 349-360.

25. Moral deliberation and moral warfare: Consensus formation in a pluralistic society [1998]. In: H. ten Have & H.-M. Sass (eds.): Consensus formation in healthcare ethics [Series: Philosophy and Medicine, Vol. 58; European Studies in Philosophy of Medicine, Vol. 2].
Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, pp. 73-92.

26. The moral value of animals. In: P. Wheale, R. von Schomberg, P. Glasner (eds.) (1998) The social management of genetic engineering.
Aldershot/Brookfield/Singapore/Sidney: Ashgate, pp. 175-182.

27. Why should remunerated blood donation be unethical? Ethical reflections on current blood donation policies and their philosophical origins. In: H. ten Have, J. Welie (eds.) Ownership of the human body [series: Philosophy and Medicine, Vol. 59; European Studies in Philosophy of Medicine, Vol. 3]. Dordrecht: Kluwer, pp. 39-48. 

28. Ethik und Pluralismus: Organspende als Kasus. In: J.-P. Wils, H.-P. Mahnke (Hrsg.). Ethik & Unterricht: Edition Ethik Kontrovers, 60-65, 28.

29. Liberalisme en participatie: de eindterm van het welzijnswerk. In: J. Gruppelaar, H. Zwart (red.) Welzijn en verzakelijking. Ethiek, welzijnswerk en de actuele politieke cultuur, pp. 55-68.

30. Loyaliteit en welzijnswerk. In: J. Gruppelaar, H. Zwart (red.) Welzijn en verzakelijking. Ethiek, welzijnswerk en de actuele politieke cultuur, pp. 85-98.

31. De terugkeer van de natuur? In: M. Drenthen, A. Simons (red.) Al het goede uit de natuur. Ethiek op de tweesprong tussen zijn en behoren. CEKUN Cahier 4. Nijmegen: CEKUN, pp. 61-78.
 

E CEKUN Cahiers / Bundels (vakpublikatie)

1. H. Zwart (red.) De Schrijver als burger. Over literatuur en ethiek. CEKUN cahier 1. Nijmegen: CEKUN, 1995.

2. H. Zwart, J. Gruppelaar, P. van Tongeren. Moreel beraad inzake wetenschapsbeoefening binnen de KUN. CEKUN Cahier 2. Nijmegen: CEKUN, 1997.

3. A. Simons, H. Zwart (red.) Kunnen wij nog op de natuur vertrouwen? Ethiek en natuurgeneeskunde. CEKUN Cahier 3. Nijmegen: CEKUN, 1997.

4. Jaap Gruppelaar, H. Zwart (red.) Ethiek als actualitijdsdiagnose. Verslag van het CEKUN-symposium van 6 oktober 1995. Nijmegen: CEKUN.

5. H. Zwart. Ethiek voor psychologen: syllabus. Nijmegen: KUN, 1995.
 

F Vakpublikaties
 

1989

1. De geneeskunde als geval. Een gesprek met Daniel Callahan. IGE-Bulletin, 3 (3), 6-8.
 

1990

2. De meerwaarde van het Hastings Center. Verslag van een studiebezoek. IGE-Bulletin, 4 (1), 15-16.

3. Ethische consensus in een pluralistische samenleving. Dissertatie-onderzoek. IGE-Bulletin, 4 (3), 10-11. 

4. Consensus formation or acceptance strategy? A report of the 4th Annual Conference of the European Society for Philosophy of Medicine
and Health care. ESPMH-Newsletter, 9, November 1990, 25-31.
 

1991

5. H. Zwart, A. van der Arend, R. Berghmans, H. ten Have, M. de Wachter, G. de Wert. De Appleton-consensus. Commentaar van de
Maastrichtse werkgroep. Medisch Contact, 46 (21), 659-661. 

6. Sondevoeding. Aspecten en argumenten. Medisch Contact, 46 (21), 661-663.

7. Levensbeschouwing en gezondheidsethiek. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek [Actualia], 1 (1), 31-32. 

8. Gezondheidsethiek in Oost en West: het 'Eastern European Program' van het Hastings Center. IGE-Bulletin, 5 (2), 8-9.

9. "Natuur" en "persoon". Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek [Actualia], 1 (4), 128-129.
 

1992

10. De arts als arts in strikte zin en als wetenschappelijk onderzoeker. Over het ethisch pleidooi voor een 'scheiding der machten'. Medisch
Contact, 47 (9), 270-272.

11. To be paid or not to be paid? Ethical aspects of the tension between self-sufficient, unremunerated blood donation and a common European
market. IGE Cahier 1. Maastricht: IGE.

12. H. Zwart, T. van Bakel. Psychiatry and philosophy: a dialogue. Report of the 'Philosophy and Mental Health' ESPMH-conference June 28 -
30 1991
, Oxford. ESPMH-Bulletin, 11, February 1992, 19-21.

13. Tussen weldaad en gewelddaad. Ethische aspecten van kunstmatige toediening van voeding en vocht in verpleeghuizen. Inleiding op het
thema-nummer. IGE Bulletin, 6 (1), 3-4.

14. Bloedserieus [Actualia]. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 2 (2), 63-64.

15. Commentaar: is het lichaam een ding? De Medische Knipselkrant, 3 (20), 3.

16. From a right to health-care to a duty to self-care. A Report of the VIth European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care.
ESPMH-Newsletter, 13, 25-30.

17. M.A.M. de Wachter, G.M.W.R. de Wert, R.H.J. ter Meulen, R.L.P. Bergsmans, H.A.E. Zwart, I. Ravenschlag, A.K. Simons-Combecher.
Bioethics in The Netherlands. In: B.A. Lustig, B.A. Brody, H.T. Engelhardt, L.B. McCullough (ed.) Bioethics Yearbook, Vol. 2. Regional
developments in Bioethics: 1989-1991. Dordrecht/Boston/London, Kluwer Academic Publishers.

18. H. Zwart, M. Pijnenburg. Aanvankelijk enige chaos voor lief nemen. Interview met J. van Londen. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 2(4), 123-125.
 

1993

19. Clinical bioethics and cultural values. Introduction to the special edition. European Philosophy of Medicine and Health Care, 1 (1), 3-4.

20. Kafka's inverted desert journey. European Philosophy of Medicine and Health Care, 1 (1), 23-26.

21. Het vergeten lichaam in de ethiek. Medisch Contact, 48 (23), 719-721.

22. Een centrum voor ethiek in oprichting. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek [Actualia], 3 (1), 30-31.

23. Weg met de ethiek? KoKrant. Periodiek voor Ko-assistenten KUN, 11 (4), 6-7.

24. Centrum voor Ethiek Katholieke Universiteit Nijmegen. Ethische Perspectieven, 3 (2), 112-116.

25. Van 'mag dat?' naar 'willen we dat?'. Verslag van de oprichtingsconferentie van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek. Tijdschrift voor
Geneeskunde en Ethiek, 3 (3), 99-100.

26. Weg met de ethiek? Voorstelling van het proefschrift 'Ethische consensus in een pluralistische samenleving. De gezondheidsethiek als
casus'. Ethische Perspectieven, 3 (3), 160-163.

27. Onvrijwillige grenzen aan de medische macht. Wie bepaalt de keuzen in de gezondheidszorg en op grond van welke criteria? De Bazuin, 76
(39), 5-7.

28. Preventie en ethiek (redactioneel). Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 3 (4), 101-102.
 

1994

29. Een verplichtend besef van dankbaarheid? [Themanummer 'Voor God en vaderland']. Socialisme & Democratie: Maandblad van de Wiarda Beckman Stichting, 51 (7/8), 346-347.

30. Is geneeskunde onnatuurlijk? Pro vita humana, 1 (3), 103 -106.

31. De eigenheid van de geestelijke verzorging in het licht van het zorgstelsel. Praktische Humanistiek (red.) Geestelijke verzorging: noodzaak of luxe? pp. 21-26.
 

1995

32. Orgaandonatie en twijfel. Kritische kanttekeningen bij het geen-bezwaarsysteem. Medisch Contact, 50 (37), 1161-1163.

33. Op weg naar het einde van de moraal? Over het morele gehalte van literaire teksten. De Bazuin, 78 (7), 14-16.

34. De integriteit van het lichaam: een vergeten grondvraag van de ethiek. Ethische Perspectieven, 5, 46-49.

35. Redactioneel. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 5 (2), 37.

36. Innovatief onderzoek en gevestigde wetenschappelijke praktijken. In: G. Alberts (red.) Wetenschappelijke praktijken (Papers balansconferentie Wetenschap & Samenleving). KUN: ift W&S, 25-26.

37. De terugkeer van de ethiek. Bulletin Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde, 3 (3), 15-20.

38. Het normatieve kader: voorbij het conflictmodel. In: Post-Academisch Onderwijs KUN. Moreel Beraad. Nijmegen: KUN, 11-15.
 

1996

39. Reflectie-in-actie (redactioneel). Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 6 (1), 1.

40. 'De morele waarde van dieren'. In: J. Gruppelaar, H. Zwart (red.) Congresbundel CEKUN-symposium. Nijmegen: CEKUN.

41. 'The moral value of animals: philosophical considerations regarding ethical issues in biotechnology'. R. von Schomberg, P. Wheale (eds.)
The social management of biotechnology: workshop proceedings. Tilburg: KUB.
 

1997

42. PatiŽntvriendelijkheid als filosofie. Medisch Contact, 52 (21), 657-660.

43. E.J. Barten, H. Zwart. Homologe testistransplantatie. Medisch Contact, 52 (7), 227-230.

44. Gelijkwaardigheid van mensen en noodsituaties (redactioneel). Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 7 (1), 1.

45. Een anatomie van het pessimisme. De natuurervaring van John Donne. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 7 (1), 18-19. 

46. Een plant van vlees. Filosofie Magazine, 6 (4), 12-13.

47. Portrait: Center for Ethics of the Katholieke Universiteit Nijmegen (CEKUN). Biomedical Ethics, 2 (1), 26.

48. A. Simons, H. Zwart. Inleiding. In: A. Simons, H. Zwart (red.) Kunnen wij nog op de natuur vertrouwen? Ethiek en natuurgeneeskunde. CEKUN Cahier 3. Nijmegen: CEKUN, 1997, pp. 5-8.

49. H. Zwart. Is natuurlijke geneeskunde mogelijk? In: A. Simons, H. Zwart (red.) Kunnen wij nog op de natuur vertrouwen? Ethiek en natuurgeneeskunde. CEKUN Cahier 3. Nijmegen: CEKUN, 1997, pp. 10-22.

50. Voskuils critici idealiseren wetenschap. NRC Handelsblad, 16 juni, p. 9.

51. Over duurzaamheid, rentmeesterschap en de "werkelijke" natuur. Christen-Democratische Verkenningen, 7/8, 296-305.

52. CEKUN - een tussentijdse evaluatie. Ethische Perspectieven, 7 (1), 52-55.

53. "Versterving": over woorden en beelden (redactioneel). Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 7 (3), 65.

54. "Menselijke klonen zonder hoofd? Een commentaar". De Gelderlander, 25 oktober, p. Dis 1. 

55. H. Zwart, A. Simons. Over journalistieke verantwoordelijkheid en leedvermaak. Tijschrift voor Wetenschap, Technologie en Samenleving, 5
(4), 122-125.
 

1998

57. Schrikbeelden en droombeelden: over biotechnologie. Trouw (Letter & Geest). 16 januari.

58. Lachen en treuren. Ethische Perspectieven, 1997, 7 (okt./dec.), 165-174.

59. Een paradoxale ontknoping [redactioneel]. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 8 (1), 1.

60. Orgaandonatie of orgaanrecycling? [redactioneel]. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 8 (2), 37.

61. De val: een commentaar. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 8 (2), 59-60.

62. Orgaandonatie en lichamelijke integriteit. Erasmusplein, 9 (2), p. 8.

63. Orgaandonatie en lichamelijke integriteit. J. Sanders. E. Keulemans (red.) Pastoraat en Orgaandonatie. KASKI Memorandum nr. 304. Den Haag: KASKI, pp. 31-34.

64. Doping en dialectiek [redactioneel]. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 8 (3), 69.

65. Kloneren en levensbeschouwing [Actualia]. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 8 (3), 97-98.

66. Starr Rapport: eerder aandoenlijk dan obsceen. De Gelderlander, 26 september.

67. Hub Zwart, Cor Hoffer. Orgaandonatie en lichamelijke integriteit. De Betekenis van een normen- en waardenanalyse voor de praktijk.
In:NWO, Gebied Geesteswetenschappen. Jaarverslag 1997. Den Haag, pp. 107-110.
 

G Boekbesprekingen
 

1987

1. In afwachting van de waarheid. Bespreking van J. Lacan. Le sťminaire VII: L'ťthique de la psychanalyse. Psychologie en Maatschappij, 11
(2), 217-221.

2. De veramerikanisering van de universiteit. Bespreking van J.-F. Lyotard. Het postmoderne weten (La condition postmoderne). Psychologie
en Maatschappij, 11 (3), 308-310.
 

1988

3. P.L. AriŤs. Het uur van onze dood. Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken (L'homme devant la mort). IGE-Bulletin, 2 (2), 7.

4. Heidegger en het nationaal-socialisme. Bespreking van J. Derrida. De l'esprit: Heidegger et la question. Krisis, 8 (1), 116-118.
 

1989

5. Reacties op de Aids-epidemie. IGE-Bulletin, 3 (1), 10-11.
 

1991

6. Terug naar de praktijk. Bespreking van H. ten Have. Een hippocratische erfenis. Ethiek in de medische praktijk; en H. ten Have, D. Engberts, L. Kalkman-Bogerd, G. Kimsma, P. Sauer (red.). Ethiek en recht in de gezondheidszorg. IGE-Bulletin, 5 (3), 8-9.

7. De dood en het medische model. Bespreking van C. Wouters, Van minnen en sterven. Informalisering van omgangsvormen rond sex en dood; en J. de Visscher. Over de levensloop. Een cultuurkritisch essay. IGE-Bulletin, 5 (4).
 

1992

8. Book review: H. ten Have. Een hippocratische erfenis. Ethiek in de medische praktijk (A Hippocratic legacy. Ethics in medical practice).
ESPMH-Newsletter, 11, February 1992, 31-34.

9. Whose rationality? Or What is to be done when an apparently competent patient makes an irrational choice? Bespreking van Gardell Cutter, M.A. & Shelp E.E. (eds.) Competency. A study of informal compency determinations in primary care. Series: Philosophy and Medicine, Volume 39. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers. ESPMH-Newsletter, 13, 31-35.
 

1993

10. Book review. D. Leder (ed.) The body in medical thought and practice. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1992.
European Philosophy of Medicine and Health Care, 1 (2), 34-38.

11. Book Review. B.A. Lustig, B.A. Brody, H.T. Engelhardt, L.B. McCullough (eds.) Bioethics Yearbook. Vol. 2: Regional developments in
bioethics, 1989-1991. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1992. European Philosophy of Medicine and Health Care, 1 (2),
39-42.

12. Managing death. Review of D. Callahan, The troubled dream of life. Living with mortality. European Philosophy of Medicine and Health
Care, 1 (3), 41-52.

13. Na-oorlogs wonen. Bespreking van I. Weijers. Terug naar het behouden huis. Psychologie en Maatschappij , 17 (4), 385-387.

14. Wie is er bang voor MacIntyre's praktijkconcept? Bespreking van R. Houtepen. Op zoek naar een goede ouderdom. IGE Bulletin, 7 (4), 11-14.
 

1994

15. De onvermijdelijkheid van de miskenning. Bespreking van Ph. van Haute, Psychoanalyse en filosofie. Het imaginaire en het symbolische in
het werk van Lacan. Psychologie en Maatschappij, 18 (2), 177-180. 
 

1996

16. De strijd tussen Geneeskunde en ethiek. Bespreking van T. van Willigenburg en W. Kuis (red.) Op de grens van leven en dood: afzien van
behandelen en levensbeŽindiging in de neonatologie. Filosofie Magazine, 5 (3), 51.

17. Natuurlijke suÔcide. Bespreking van B.E. Chabot. Sterven op drift. Over doodsverlangen en onmacht. Tijdschrift voor Geneeskunde en
Ethiek, 6 (3).
 

1997

18. Antropoplastiek en gedragstherapie. Bespreking van J. Graste. Zorg voor de psyche: een archeologie van de psychotherapie. De
Psycholoog, 32 468-469.
 

1998

Grillig consistent. Bespreking van D. Nobus (ed.) Key concepts of Lacanian psychoanalysis. Psychologie & Maatschappij, 22 (4), 413-415.
 
 

H. Korte boekbesprekingen

- H. ten Have e.a. (red.) Ethiek en Recht in de Gezondheidszorg (TGE, 1 (1), 30).

- P. Vroon, Kopzorgen (TGE, 1 (3), 94.

- P. van Lieshout, D. de Ridder (red.) Symptomen van de tijd. De dossiers van het Amsterdams Instituut voor Medische Psychotherapie IMP
1968-1977 (TGE, 1 (3), 95). 

- H. ten Have: Een hippocratische erfenis. Ethiek in de medische praktijk (TGE, 2 (2), 61).

- P.P.M. Harteloh en A.F. Casparie Kwaliteit van de zorg. Van een zorginhoudelijke benadering naar een bedrijfskundige aanpak (TGE, 2 (2), 62)

- Th. van Willigenburg, Inside the ethical expert. Problem solving in applied ethics (TGE, 3 (2), 63).

- D. Pranger, Het beŽindigen van kunstmatige voeding bij aanhoudend vegeterende patiŽnten. Een analyse van de morele problematiek tegen
de achtergrond van de recente discussie in de Verenigde Staten (TGE, 3 (2), 64).

- G. van Asperen, Het bedachte leven. Beschouwingen over maatschappij, zingeving en ethiek (TGE, 3 (3), 98).

- G. de Vries, Gerede twijfel. Over de rol van de medische ethiek in Nederland (TGE, 3 (4), 129).

- J.M. Richters. De medisch antropoloog als verteller en vertaler. Met Hermes op reis in het land van de afgoden (TGE, 3 (4), 130).

- A. Klink. Het protestantisme en het moderniseringsproces. In: P. Cliteur, P. van Gennip, L. Layendecker (red.) Burgerschap,
levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving. Ethische
Perspectieven.

- H. De Dijn Hoe overleven we de vrijheid? Modernisme, postmodernisme en het mystiek lichaam.Tijdschrift voor Theologie, 34 (1).

- R. Dillmann, E. van Leeuwen, G. Kimsma (red.) Ethiek in de medische praktijk.. TGE 5 (4).

- J.J.E. van Everdingen, F. Meulenberg, H.E. Fokke, A.J. Six (red.) Op het lijf geschreven. Bekendheden en hun lijfarts. TGE, 6.

- S. Lijmbach, B. Blans (red.) Heidegger en de wereld van het dier. Filosofie Magazine.

- E. van Leeuwen. Niets menselijks is ons vreemd. De vorming van morele beoordeling in de geneeskunde. TGE, 6 (2), 63.

- A. Ladan (red.) Over normen en waarden. TGE 7 (3), 89.

- P. Morgan, C. Lawton (eds.) Ethical issues in sex religious traditions. Edinburgh: Edinburgh University Press [Tijdschrift voor Theologie]

- H. Jochemsen (red.) Transseksualiteit. Een bespreking vanuit medisch, ethisch, psychologisch en pastoraal opzicht met het oog op
hulpverlening en pastoraat. TGE 7 (4), 131.
 
 

I Interviews

1. Het onbehagen in de ethiek. Interview met Hub Zwart. Filosofie, 1993, 3 (3), 40-44.

2. Idealen aan de KUN (1). KUNieuws, 1996 , 26 (3), p. 10-11.

3. "Waarom ik zulke slechte boeken schrijf...", Interview met Hub Zwart. Splijtstof, 1997, 25 (2), 5-26.

4. Issue: HIV-injectie (debat). Algemeen Nijmeegs Studentenblad, november, 1998, p. 12-13.

5. De ethiek van het klonen: debat. De Groene Amsterdammer, 1998,121 (50), 10-12.

6. In de ijskast? Over het invriezen van mensen. Algemeen Nijmeegs Studentenblad, februari 1998, p. 13.

7. Hoe staan religies tegenover orgaandonatie? Nierstichting Magazine, 1998 (1), 12-13.

8. Foucault over leefstijlen. Radio Friesland. 14 februari.
 

J Vertalingen

A. Sakai. Biomedische interventies: de Japanse visie op leven en dood. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 1992, 2 (3), 75-78.

D. Callahan. Vervangende ziekte en het doel van preventie. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 1993, 3 (4), 103-105.

G. Stotz. Standplaatsen/Ad acta (Gedichten). Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 1996, 6 (1), 16-17.

Helen A. Fielding, KŲrperwelten: fenomenologie van het lichaam en ethiek.
 

K Voordrachten: wetenschappelijk
 

1987

1. Het oogmerk van de psychoanalyse. Lacan symposium. Studiegroep Lacan / vakgroep sociale en politieke wijsbegeerte KUN. Nijmegen.
 

1989

2. Bioethics in a pluralistic society. International Scholars Program, The Hastings Center. Briarcliff Manor, N.Y.
 

1990

3. Moral deliberation and moral warfare. 4th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care. European Society for
Philosophy of Medicine and Health Care. Maastricht, 16 juni.

4. Voluntary euthanasia in a pluralistic society. The euthanasia-debate in The Netherlands. East-West Bioethics 1990 (Eastern European
Program, The Hastings Center). Inter-University Center, Dubrovnik, 8 september.

5. Ethische consensus in een pluralistische samenleving. 12e filosofiedag. Gent (Rijksuniversiteit Gent).

6. Ethische consensus in een pluralistische samenleving: de Engelhardt/Callahan-controverse. Ethiek tussen theorie en praktijk. Amsterdam
(Instituut voor Ethiek. Vrije Universiteit).
 

1991

7. The minimalist and the narrativist concept of the person. 5th European Conference on philosophy of Medicine and Health care. European
Society for Philosophy of Medicine and Health Care. Oxford, 29 juni.

8. De arts tussen onderzoeks- en behandelingscultuur. Geneeskunde en Cultuur/Medicine and Culture. Lustrumcongres ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde. Maastricht.

9. De ander als gelaat en als gesprekspartner: Levinas en de liberale ethiek. 13e filosofiedag. Internationale School voor Wijsbegeerte. Leusden,
26 oktober.
 

1992

10. Pour une conception narrative de la personne. Implications pour la bioťthique. Le rťcit: Aspects philosophiques, cognitifs et
psychopathologiques. HŰpital laennec, Service de psychiatrie. Parijs, 21 februari.

11. Narrative ethics and pluralism. Critical commentary. Symposium: Clinical bioethics and cultural values. Vakgroep Ethiek, Filosofie en
Geschiedenis van de Geneeskunde. Nijmegen, 31 september.

12. Rationing in a European context. European Intensive Bioethics Seminar. Vakgroep Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde. Nijmegen, 6 augustus.

13. Competency. European Intensive Bioethics Seminar. Vakgroep Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde. Nijmegen, 7 augustus.

14. The concept of a natural death as an ideal for public policy. 6th European conference on philosophy of medicine and health care. European Society for Philosophy of Medicine and Health care. Budapest, 13 augustus.

15. Het beroep op de ervaring bij Foucault. Gehelen en fragmenten: de vele gezichten van de filosofie. 14e filosofiedag. Leuven, 26 september.

16. Het vergeten lichaam in de ethiek. Symposium, Vakgroep Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde. Nijmegen, 23 oktober.

17. Het levensloopnarratief. Nederlands Psychologen Congres "De volgende eeuw van de psychologie". Groningen, 20 november.
 

1993

18. Foucault on discourse and experience. Nijmegen, 8 mei.

19. De terugkeer van de ethiek. VFG congres, Amsterdam 14 mei.

20. The moral significance of nature. Congres 'Law and Communitarianism'. Tilburg, 18 juli.

21. De morele betekenis van de natuur in de gezondheidsethiek. RL, 12 juli.

22. Suspicious minds. Foucault, Descartes en het probleem van het begin. 15e Filosofiedag. Delft, 1 oktober.
 

1994

23. The moral significance of nature. Stichting Socrates. Utrecht, 15 februari.

24. De morele betekenis van de biologische natuur / methodische consequenties van een hermeneutische ethiek. Lustrumcolloquium
'Narrativiteit en hermeneutiek', Overlegcentrum Christelijke Ethiek. Leuven, 21 maart.

25. The resurgence of nature speak. The concept of nature in science and technology. Fifth European Conference on Science and Theology. Freising/MŁnchen, 24 maart.

26. The meaning of old age and the concept of a natural life span. What do we owe the elderly? International conference. Instituut voor
Gezondheidsethiek / The Hastings Center. Maastricht, 16 september.

27. The experience of moral obligation: interdiction or incitement? How Natural is the law? Onderzoekschool Filosofie. Nijmegen, 8 december.
 

1995

28. Bachtin and Nietzsche: the truth of laughter. The 7the International Bakhtin Conference. Moskou, 29 juni.

29. On the use (or abuse) of anthropocentric categories: ethical issues in biotechnology. Symposium: The social management of
biotechnology. Tilburg (KUB), 15 september.

30. Is modern medicine unnatural? The concept of nature in ancient and modern medicine. Annual Conference of the European Society for the Philosophy of Medicine and Health care. Kos (Greece), 22 september.

31. Op weg naar het einde van de moraal? Ibsen, Cťline en het morele gehalte van literaire teksten. De Lezer als burger. CEKUN studiedag. Nijmegen, 8 februari.

32. Foucaults vrijheid. Foucaults ethiek: van onbehagen naar vrijheidspraktijk. CEKUN studiedag. Nijmegen, 7 december.

33. Deelname aan debat over 'De politieke ethiek van Foucault'. Filosofisch Cafť Averechts. Utrecht, 18 december.

34. De onaantastbaarheid van het lichaam (artikel 11): zelfbeschikking of integriteit? Rechtsfilosofiedag 1995. Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht. KUN. Nijmegen, 12 mei.

35. De natuur als argument in de ethiek. Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek. Utrecht, 9 juni.

36. De natuurlijke dood en het academisch ziekenhuis. Natuur: criterium of constructie? Platform Sociale Filosofie. Utrecht, 29 september.

37. Over het begrip intrinsieke waarde aan dieren. CEKUN symposium. Nijmegen, 6 oktober.
 

1996

39. The etymological argument. Onderzoekschool Ethiek. Summer course 'Ethical theory and practice'. Woudschoten (Zeist), 22 augustus.

40. Cultivation or intervention: Foucault's moral assessment of the human sciences, in view of his historical ontology of the subject. Science
Studies and the Societal Role of the Human Sciences. RUG (Netherlands Graduate School of Science, Technology and Modern Culture). Groningen, 8 november.

41. Heidegger en de wereld van het dier. Landbouwuniversiteit Wageningen, vakgroep toegepaste filosofie (colloquium). 25 oktober.

42. Empirische cyclus, hermeneutische cirkel: reflectie op een ethisch-empirisch onderzoek naar lichamelijke integriteit. Onderzoekschool Ethiek / NWO Ethiek en Beleid. Workshop Ethiek & Empirische theorie. Amsterdam, 9 december.
 

1997

43. Can nature serve as a criterium for the reasonable use of reproductive technologies? First Conference of the European Network for Biomedical Ethics. In Vitro Fertilization in the 90's: methods, contexts, consequences. Stuttgart, 19 januari.

44. Stileren of verbaliseren? Foucault en Lacan over seksualiteit. Voordracht voor het Nederlands Genootschap van Cultuurpsychologen. Nijmegen (KUN), 11 april.

45. Maakbaarheid, integriteit en het fantasma van de verrijzenis. Voorjaarscongres Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde: "De
maakbaarheid van het lichaam". 23 mei.

46. Voorbij ongerief en relevantie: over de urgentie van een "derde term" bij de ethische beoordeling van dierexperimenteel onderzoek.
Studiedag CEKUN / Wetenschap & Samenleving, 26 mei.

47. Lichamelijke integriteit en liberalisme. Studiedag "Levensbeschouwelijk pluralisme en lichamelijke integriteit" (NWO-project). Nijmegen: KUN, 9 september.

48. Orgaandonatie, lichamelijke integriteit en levensbeschouwelijk pluralisme: methodische aspecten. NWO-Ethiek & Beleid.
Najaarssymposium. 27 oktober.

49. De terugkeer van de natuur? CEKUN studiedag. Nijmegen: 7 november.

50. Maat, telos, natuur. Vereniging van Ethici in Nederland. Utrecht, 15 december.
 

1998

51. The Truth of laughter: Luther and his wor(l)d. Bakhtin and narrative representation. Groningen, 17 maart.

52. Integrity and vulnerability [Invited speaker]. Conference: The principles of bioethics: autonomy, dignity, integrity, vulnerability. Second International Conference on Bioethics and Biolaw. Copenhagen: Center for bioethics and biolaw, 6 juni.

53. Justification in applied ethics. ZEW, TŁbingen, 12 juni.

54. Organ donation and integrity of the body. Memorial University, St. John's (Newfondland). 24 november

55. The birth of a research animal. Memorial University, St. John's (Newfondland). 26 november.

56. The concept of autonomy in health care ethics. Memorial University, St. John's (Newfondland). 26 november.

57. Orgaandonatie en lichamelijke integriteit. Liberale, christelijke en islamitische perspectieven. NWO / Ethiek & Beleid. Utrecht, 29 november.

58. De morele opdracht van de universiteit. Symposium bij gelegenheid van het afscheid van J. van der Maazen. KUN.
 
 

J Voordrachten: dienstverlening
 

1990

1. Psychology, self-determination, and the veil of ignorance. 8th World Conference of Right to Die Societies. Federation of Right to Die Societies. Maastricht, 8 juni.

2. Ethiek en gezondheidszorg. Reformatorische kerkgemeenschap, Roermond, 22 november.

3. Daniel Callahans visie op de problematiek van keuzen in de zorg. Utrecht (CABLA/NZR).
 
 

1991

4. Afzien van behandeling van terminale patiŽnten in de verpleeghuiszorg (casus sondevoeding). Cursus medisch-ethische commissies. Ethiek in de zwakzinnigenzorg, psychiatrie en verpleeghuiszorg. Zeist (IGE).

5. Is medische ethiek ethiek? Medische Afdeling, A. Thijmgenootschap. Nijmegen.
 

1992

6. Beleid in verband met kunstmatige toediening van voeding en vocht. MEC-cursus IGE. Zeist, 24 april.

7. Waarheid of consensus? Over de opgave van de ethiek. Deugt de Ethiek. Thomas More Academie. Amsterdam, 26 0ktober. Maastricht, 2 november.
 

1993

8. Het euthanasiedebat in Nederland. Katholiek Vrouwengilde. Geleen, 9 februari.

9. Mobilisatie en gelatenheid. Een cultuurfilosofische reflectie naar aanleiding van het rapport van de commissie Keuzen in de zorg. Amsterdam, Crea Studium Generale, 10 februari.

10. Waarheid of consensus? Over de opgave van de ethiek. Deugt de ethiek? Thomas More Academie. Haarlem, 4 maart. Utrecht, 9 maart.

11. Ethiek en het einde der ideologieŽn. Christelijke studentenverenigingen / Studentenpastoraat VU. Amsterdam, 25 maart.

12. Ethiek en levensbeschouwing. Christelijke studentenvereniging. Utrecht, 2 september.

13. Ethische aspecten van zorg voor ouderen met een verstandelijk handicap. Veldhoven (IGE), 5 november.

14. Het normatieve kader: voorbij het conflictmodel. Moreel beraad op de afdeling. AZN St. Radboud, 12 november.

15. De ethicus in een medisch-ethische commissie. Regionale bijeenkomst ziekenhuispastores. Eindhoven (Catharina-ziekenhuis), 18 november.

16. Euthanasie: een ethische beschouwing. Katholiek Vrouwengilde Helden Panningen, 22 november.

17. Ethiek, technologie en solidariteit. Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. Luik, 25 november.
 

1994

18. Het maakbare lichaam. Over medische ethiek , geneeskunde en beeldende kunst.. 'Een beeldschone aanklacht'. Nieuwe Brabantse KunstStichting. Breda, 6 januari.

19. Forumdiscussie. De esthetica van de zinloosheid. De Beyerd. Breda, 27 januari.

20. Euthanasie: een ethische beschouwing.. Katholiek Vrouwengilde. Tegelen, 9 maart.

21. Is geneeskunde onnatuurlijk? Nederlands ArtsenVerbond. Utrecht, 9 april.

22. Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie: ethische aspecten. Instituut voor Psychiatrische Zorg (IPZ) Oost-Brabant. Boekel (Huize Padua), 26 April.

23. De eigenheid van de geestelijke verzorging in het licht van het zorgstelsel. Geestelijke verzorging: noodzaak of luxe? Humanistisch Verbond. Ede, 10 juni.

24. Wat is ethiek? Een begripsbepaling. Ethisch handelen in de dienstverlening aan mensen met een handicap. Stichting Dienstverlening Gehandicapten. Nijkerk, 23 september.

25. Kinderen krijgen op hogere leeftijd: ethische implicaties. Kinderen krijgen op hogere leeftijd: juridische, medische en ethische implicaties. Juridische Faculteitsvereniging KUN. Nijmegen, 4 oktober.

26. Zelfbeschikking en de natuurlijke grenzen die aan de mens zijn gesteld. Zelfbeschikken? Grenzen en mogelijkheden van zelfbeschikking in de gezondheidszorg. Christelijke Vereniging van Zorginstellingen. Ede, 5 oktober.

27. Is het recht op zelfbeschikking onbegrensd? Ethiek en Levensbeschouwing. Symposium leden ethische commissies en geestelijk verzorgers in ziekenhuizen boven het Ij. Ziekenhuis De Heel, Zaandam, 17 november.
 

1995

28. What does it mean for ethics to be applied? Erasmus Intensive Course on Economics and Ethics. Nijmegen, 24 januari.

29. Zelfbeschikking en levensbeschouwing. Convent Pastores West-Brabant en Zeeland. Bergen op Zoom 13 februari.

30. Moreel beraad: de vergeten grondvraag van het medisch-ethische debat. PAOG AZN. Nijmegen, 17 maart.

31. Orgaandonatie en levensbeschouwing. De Batterij/Nieuwspoort. Den Haag, 9 april.

32. Terug naar de natuur? De terugkeer van het begrip 'natuurlijkheid' in de actuele medische ethiek. KUB, Theologische Faculteit. Tilburg, 10 mei.

33. Deelname aan discussie over dierexperimenten. Universiteitscafť. Nijmegen, 4 december.

34. Leedvermaak en de esthetica van de genadeloosheid. Leed & Vermaak: over de omgang van de media met andermans leed; lezing en debat. Studio Generale. Nijmegen, 14 december. 
 

1996

35. PatiŽntvriendelijkheid als filosofie. U vraagt, wij draven: over patiŽntvriendelijkheid en consumentengeneeskunde. Nijmegen, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, 29 februari.

36. Weg met de ethiek? Discussiebijeenkomst naar aanleiding van boek. Werkgroep voor Filosofie en Geneeskunde. Nijmegen, 25 maart.

37. Wat is observeren: de natuurlijkheid van het lichaam in de medische ethiek. Het Bezielde Lichaam. Studium Generale RUU / ISW Leusden. Utrecht, 10 april.

38. Descartes en het gedresseerde lichaam. Conferentie 'Of we zonder lichaam kunnen denken...'. Internationale School Voor Wijsbegeerte. Leusden, 1 juni.

39. Bouwen en schrijven. Actualiteitenprogramma 95/96: Architectuuronderwijs. Hogeschool Katholieke Leergangen. Tilburg, 20 juni.

40. Verantwoordelijkheid en gelatenheid. Pdbo Ethiek in de zorgsector, terugkomdag. Nijmegen, 17 september.

41. Publiciteit en ethiek (de casus Diekstra). Studentenkerk. Nijmegen, 2 oktober.

42.Verantwoordelijkheid en gelatenheid. Pdbo Ethiek in de zorgsector, terugkomdag. Nijmegen, 15 oktober.
 

1997

43. Kunnen we nog op de natuur vertrouwen? Lesdag "De ethiek van de natuurgeneeskunde?" CEKUN, in samenwerking met Centrum voor Educatie en Natuurgeneeskunde en de Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst. Nijmegen, 3 april.

44. Humor en ethiek. Open Universiteit. Zeist, 7 juni.

45. Klonen en orgaandonatie (interview). Omroep Gelderland, 20 oktober.

46. Vijandbeelden in de filosofie (deelname aan forum-discussie). 19e Vlaams-Nederlandse Filosofiedag. Wageningen: 24 oktober.

47. Lachen en treuren in de filosofie. Studium Generale, Technische Universiteit Twente, 28 oktober.

48. Orgaandonatie, lichamelijke integriteit en levensbeschouwelijk pluralisme: onderzoeksverslag. Ministerie van VWS, werkgroep
orgaandonatie. Rijswijk, 29 oktober.
 

1998

"Ons soort mensen": zijn en tijd (filosofische column). "Landgenoten. O'42. Nijmegen. 13 januari.

Biotechnologie en kloneren: debat. Enschede. 24 Januari.

"De autonomie van de tekst en de verantwoordelijkheid van de auteur". Internationale School voor Wijsbegeerte. Leusden, 14 februari.

Spreekbevoegdheid van de ethicus in het pubieke debat. Centrum voor Bioethiek en Gezondheidsrecht, 27 maart. 

De natuur als norm. Beleid in ethisch perspectief. Ziekenhuis "Rivierenland" (afscheidsymposium J. Kooiman), Tiel, 2 april.

Wetenschappelijk debat inzake kloneren. KNAW, Amsterdam 3 april (ethisch commentaar).

Rondetafelbijeenkoomst "Ethiek en doping". Ministerie van VWS, Rijswijk, 7 april.

Ethische beschouwing over de campagne rondom orgaandonatie. Raad van Kerken. Eindhoven, 21 april.

Natuurgeneeskunde en het probleem van de erkenning. CEKUN, Nijmegen, 23 april.

Orgaandonatie, lichaamsbeelden en culturele verschillen. Pastoraat en orgaandonatie (Kaski / Thomas More Academie). Utrecht, 24 april.

Fenomenologie en ethiek: co-referaat. CEKUN. Nijmegen, 15 mei.

Forumdebat "Heilig hart of inruilnier?". Wetenschapswinkel KUN. Nijmegen: Cultuurcafť, 28 mei.

Filosofie en poŽzie: filosofische column. O'42. 19 juni.

Orgaandonatie. Boekpresentatie: Orgaandonatie en lichamelijke integriteit. CEKUN, Nijmegen, 25 juni.

Kloneren en het katholieke perspectief. Biotechnologie en levensbeschouwing. Rathenau-Instituut. Utrecht, 2 juli.

De ethiek van het klinisch medisch laboratorium. Wetenschappelijke bijeenkomst klinisch chemici Limburg. Maastricht: AZM, 29 september.

                Return to Index