FNWI University of Nijmegen     Homepage Hub Zwart August 2003, e-mail
 

 
 Hub Zwart - Website - C.V.
 C.V. Extended

Naam - Hub (H.A.E.) Zwart
Geboortedatum - 12 september 1960
Geboorteplaats - Geleen
Burgerlijke staat - Gehuwd (echtgenote: Christianne M. Verhaak)
Kinderen - Lidewij (20 februari 1992); Hadewijch (28 juli 1993)

Opleiding
Mei 1980 Eindexamen atheneum B
Augustus 1980 - april 1988 Studie psychologie (oude stijl) KUN
Augustus 1981 - april 1989 Studie wijsbegeerte (oude stijl) KUN

Doctoraal examen cultuurpsychologie (cum laude).
Titel doctoraalscriptie: De weg naar Poltawa. Psychoanalyse en narratieve psychologie. Begeleiders: Drs. H.J.G. Kempen, Prof. Dr P.-L. Assoun.
Doctoraal examen sociale en politieke wijsbegeerte (cum laude).
Titel doctoraalscriptie: Freud en Hegel. Psychoanalyse en dialectiek. Begeleider: Prof. Dr P.-L. Assoun.
28 januari 1993
Promotie wijsbegeerte (cum laude) KUN, Faculteit der Wijsbegeerte
Titel proefschrift: Ethische consensus in een pluralistische samenleving. De gezondheidsethiek als casus. Promotor: Prof. Dr P.J.M. van Tongeren

Aanstellingen
Mei 1988 - mei 1992
Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Gezondheidsethiek (IGE), Maastricht
Mei 1992 - januari 1993
Universitair docent, Vakgroep Systematiek I, sectie ethiek, KUN (0.5 fte); Vakgroep Ethiek, Filosofie en Geschiedenis der Geneeskunde KUN (0.5 fte)
September 1992 - juni 2000
Wetenschappelijk directeur  / Senior wetenschappelijk onderzoeker, Centrum voor Ethiek KUN (CEKUN)
1994 - 2000
Hoofdredacteur Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek
2000 - Hoogleraar Filosofie, Faculteit NWI KUN (Hoofd afdeling Filosofie & Wetenschapstudies)

Overige activiteiten
Oktober - november 1989
International Scholars Program, The Hastings Center, New York.
1997- 2000
Lid European Network Biomedical Ethics (Stuttgart, Maastricht, Sheffield)
November 1998
Visiting scholar, Memorial University, St. John's (Newfondland).
1999 - 2002
European Lead, International Student Exchange Program Coastal Inquiries

Bestuurlijke functies
1992 - Bestuurlid CEKUN
1993 - Bestuurslid werkgroep Wetenschap & Samenleving
1996 - Bestuurslid Vereniging van Ethici in Nederland
2003 - Voorzitter bestuur Vereniging van Ethici in Nederland
1997 - Bestuurslid Onderzoekschool Ethiek
2002 - Bestuur NVDEC
2003 - Voorzitter NVDEC

Commissies
1990 - 1992 Medisch-ethische commissie Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
1995 - 2003 Dierexperimentencommissie KUN
1993 - Werkgroep Wetenschap & Samenleving KUN
1993 - Werkgroep Biowetenschappen KSC
1997 - 2001 Werkgroep Natuur & Milieu
2002 - Lid COGEM (CEMA)
2003 - Beoordelingscommissie Ethiek, Onderzoek & Bestuur
2003 - Lid Bilderberg Commissie VSOP
2003 - Wetenschappelijke commissie Alternatieven voor Dierproeven ZonMW
2003 - Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT): Stuurgroep Genomics
2003 - Wetenschappelijke Raad Thijm-Genootschap

Promotor
M. Drenthen - Grenzen aan wildheid. Wildernisverlangen en de betekenis van Nietzsches moraalkritiek voor de actuele milieu-ethiek (KUN Natuurwetenschappen, 2003) 

Co-promotor
J. Widder, Das vergessene Leben. Philosophisch-ethische Untersuchung zur Bedeutung von Selbstbestimmung in der Medizin (KUN Medische Wetenschappen, 1999).

Manuscript-commissie
Ch. Holzem (KUN Theologie, 13 september 1999)
R. Reuzel (KUN Medische wetenschappen, 17 januari 2002)
T. Geyskens (KUN Filosofie, 10 september 2002)
M. Smits (UT 8 november 2002)
P.S. Egestad (WUR 9 december 2002)
B. Gordijn (KUN Medische Wetenschappen, 29 september 2003)
M. Roovers (KUN Medische Wetenschappen, 12 Januari 2004)

Promotiecommissie
J. Welie (KUN Medische Wetenschappen, 21 december 1994)
J. Gruppelaar (KUN Filosofie, 4 april 1995)
H. Verschuur (KUN Sociale Wetenschappen, 14 februari 1996)
A. Simons (KTU, 13 november 1996)
J. Graste (KUN Filosofie, 28 mei 1997)
S. Lijmbach (LUW, december 1998)
A. Thoné (KUN Filosofie, 25 mei 1999)
C. Bremmers (KUN Filosofie, 11 mei 2000)
M. Boenink (UvA 23 juni 2000)
P.-P. Verbeek (UT 8 december 2000)
M. Salvi (UM 18 januari 2002)
H. Mulisch (Amsterdam 12 juni 2002)
P. Slurink (KUN Filosofie, 18 december 2002)
O. Madsen (KUN Natuurwetenschappen, 10 Januari 2002)
A van der Rijst (KUN Filosofie, 15 Januari 2003)
J.-J. Kessler (KUN Natuurwetenschappen, 15 september 2003)
C. Aydin (KUN Filosofie, 15 september 2003)

Referee Journals
Environmental Values
Journal of Agricultural and Environmental Ethics
Journal of Medicine, Healthcare and Philosophy

Onderwijs (1991 - 2000)
1991 - 1994 Ethiek voor psychologen (Hoorcollege, Psychologie, KUN)
1992 Ethiek en beleid (Werkcollege, Beleidswetenschappen, KUN)
1994 - Wetenschappelijk onderzoeker: een onmogelijk beroep? (aio-reflectiecursus KUN)
1994 - 1996 Postdoctorale beroepsopleiding Ethiek in de zorgsector, Hoofddocent 2e module (CEKUN), i.s.m. H. Manschot (1994, 1995), R. Houtepen (1996).
1996 - 1997 Ethiek en welzijnswerk (CEKUN)
1998 - 2000 Grondslagen en methoden van de toegepaste ethiek (Aanvullend Studiejaar Ethiek)

Onderwijs (2000 - )
2000 - Inleiding in de Filosofie en de Ethiek voor studenten levenswetenschappen (Hoorcollege, FNWI KUN)
2000 - Inleiding in de Filosofie en de Ethiek voor studenten exacte wetenschappen (Hoorcollege, FNWI KUN)
1994 - Wetenschappelijk onderzoeker: een onmogelijk beroep? (aio-reflectiecursus KUN)
2000 - Wetenschap & Literatuur
2000 - Filosofie voor Fysici (Werkcollege, i.s.m. G. Vertogen)
2000 - 2002 Informatica & Samenleving

Redactionele activiteiten
1987 - 1992 Psychologie & Maatschappij (themanummer: psychologie & moraal, 1992)
1990 - Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek (themanummers: Keuzen in de zorg, 1992; Preventie, 1993)
1994 - Hoofdredacteur Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek
1998 - Filosofie & Praktijk
1989 - 1992 Hoofdredacteur IGE-Bulletin

Projectontwikkeling: geacquireerde projecten

1993 - Ethical aspects of the tension between self-sufficient, unremunerated blood donation and a common European market (Biomed-programma, 2 maanden)
1993 - Natuurconcepties in de ethiek (Wetenschap&Samenleving, Postdoc project; 0.8 fte; 4 jaar)
1994 - Natuurconcepties in de milieu-ethiek. (Aio-project W&S 1.0 fte, 4 jaar)
1995 - Orgaandonatie en lichamelijke integriteit (NWO/Ethiek en Beleid, 0.4 fte; 1 jaar)
1996 - Ethiek van genetisch modificerend dieronderzoek (W&S, 0.4 fte, 2 jaar).
1998 - Ethiek van psychiatrische en psychologische hulpverlening (W&S, 0.4 fte, 2 jaar)
1998 - Doping en Ethiek (Ministerie van VWS; 4 maanden, 0.5 fte)
1999 - Beroepsethiek van sportbegeleiders (Nederlandse Federatie van Werkers in de Sport; 4 maanden, 0.5 fte)
2000 - Coastal Inquiries (European Community, 115.000 Euro)
2000 - Vervangingsgeneeskunde. Rathenau-instituut (6 maanden, 0.2 fte)
2000 - De ethiek van genetisch modificerend onderzoek met dieren (W&S, 2.0 fte, 4 jaar)
2002 - Biotechnologie en bètahermeneutiek. NWO Maatschappelijke Component Genomics (Essay).
2003 - Preserving by Understanding. Subtitle: Coastal value management: The East-Kalimantan coastal region as a case study in the analysis and management of value conflicts (NWO WOTRO; Pilot)

               Return to Index