Boude bewoordingen
De historische fenomenologie (“metabletica”) van J.H. van den Berg

Inleiding

§ 1 Lezen en nog eens lezen
§ 2 Parijse anekdotes
§ 3 Wie is J.H. Van den Berg?
§ 4 Critici en volgelingen
§ 5 Opzet van de studie


Hoofdstuk 1: Een Medisch-ethische Bestseller

§ 1 Inleiding
§ 2 De uitgangssituatie
§ 3 Eerbied voor het leven
§ 4 Misnoegde artsen
§ 5 Anomalieën van de macht
§ 6 De discretie voorbij
§ 7 Making the private public (Freud en Van den Berg)


Hoofdstuk 2: Wat is metabletica?

§ 1 Een onderzoeksprogramma
§ 2 Crisis in de psychologie
§ 3 De crisis van de puberteit
§ 4 De crisis van de neurose
§ 5 Paradise lost
§ 6 Wat is fenomenologie?
§ 7 Wat is crisis?
§ 8 De grondgedachte van de moderne fysica
§ 9 Twee structuren (Husserl en Van den Berg)


Hoofdstuk 3: Harteneeuw

§ 1 Terug naar het begin
§ 2 De voorgeschiedenis van het begin
§ 3 Synchronismen
§ 4 Het open en het gesloten lichaam (een wetenschappelijk kunstwerk)
§ 5 Separatie en visualisatie
§ 6 Een verbazingwekkende synchronie
§ 7 “Er valt een Röntgenfoto in zee”
§ 8 Wat is discerneren? (Pascal, Freud en Van den Berg)


Hoofdstuk 4: Metabletica en psychologie

§ 1 Twee genres
§ 2 Van den Berg als fenomenoloog: De herontdekking van het object
§ 3 De herontdekking van het object in de godsdienstpsychologie
§ 4 Het einde van de dieptepsychologie
§ 5 Van den Berg en Lacan
§ 6 Wat is zien?
§ 7 Van den Berg en Linschoten
§ 8 Het veertigste levenjaar


Hoofdstuk 5: Staaltijd

§ 1 De spinale mens
§ 2 Darwin en Marx
§ 3 Rebelleren tegen de rebellie
§ 4 Transsubstantiatie


Hoofdstuk 6: Intellectuele ascese

§ 1 De strijd tegen het wonderbaarlijke
§ 2 De strijd tegen het “waartoe”
§ 3 De strijd tegen het gevoel
§ 4 Elementaire verbeelding (het werk van Gaston Bachelard)
§ 5 Alchemie en wetenschap
§ 6 De wetenschapper als iconoclast
§ 7 Bachelard en Van den Berg
§ 8 Carl Gustav Jung: een verborgen referent?


Hoofdstuk 7: Dissipatie van de geest

§ 1 Hoeken en lijnen
§ 2 Het jaar 1740
§ 3 Markers
§ 4 Een korte geschiedenis van het binnen
§ 5 Een korte geschiedenis van het buiten
§ 6 Hoofse liefde en mariologie
§ 7 Een onmogelijk einde
§ 8 Twee omwentelingen
§ 9 Geen belangstelling
§ 10 Democratische sentimenten
§ 11 De radarmens
§ 12 Mensen zijn ongelijk
§ 13 Muziek
§ 14 Op weg naar het einde
§ 15 Het einde van de toekomst
§ 16 Devote paren
§ 17 Luther in de Sint-Pieter
§ 18 Dissiperende mensheid
§ 19 Wachten op de Kehre (Heidegger en Van den Berg)


Hoofdstuk 8 - Michel Foucault: mede-metableet of hooligan?

§ 1 Antipathieën
§ 2 Biografische parallellen
§ 3 Geschiedenis van de Waanzin
§ 4 Geboorte van de Kliniek
§ 5 Een anti-fenomenologie
§ 6 Foucault een Hooligan?
Hoofdstuk 9: Denken aan de horizon

Bibliografie

Primaire literatuur
Secundaire literatuur
Overige literatuur