FNWI University of Nijmegen    Homepage Hub Zwart 8 december, 2003, e-mail
 

Hub Zwart - Publicaties 2003

A. Wetenschappelijke publikaties

1. International Journals

Aquaphobia, Tulipmania, Biophilia: A Moral Geography of the Dutch Landscape. Environmental Values 12 (1), 2003, 107-128.

2. Overige wetenschappelijke publikaties

Wetenschap en literaire verbeelding. Filosofie in Bedrijf. Tijdschrift voor Cultuur, Management en Organisatie. 15 (1), 2003, 36-51.

"Achterdocht en overvloed: de lotgevallen van de voedselconsument". In: R. van Est, L. Hanssen, O. Crapels (red.) Genen voor je eten - Eten voor je genen. Maatschappelijke vragen en dilemma's rond voedingsgenomics. Den Haag: Rathenau-Instituut, 93-124.

"Suspicion and abundance: the fortunes of the food consumer". In: R. van Est, L. Hanssen, O. Crapels (eds.) Genes for your food - Food for your genes. societal issues and dilemmas in food genomics". The Hague: Rathenau-Instituut, Working-Document 92, pp. 87-116.

Hub Zwart (2003) Kleine genealogie van het imperialisme. De Uil van Minerva, 19 (2) 111-118.

Www.geneeskunde.com. De arts-patiëntrelatie in het informatietijdperk. Tijdschrift voor Geneeskunde & Ethiek, 2003, 13 (1), 8-11.

De spreekbevoegdheid van ethici. In: I. Devisch, G. Verschraegen (red.) De verleiding van de ethiek. Over de plaats van morele argumentatie in de huidige maatschappij. Boom, pp. 43-64.

H. Zwart, J.-P. Wils. Biotechnologie en bètahermeneutiek: De betekenis van genomics voor het subject en voor het object van biowetenschappelijk onderzoek. In: Nationaal Regie-Orgaan Genomics / NWO: De maatschappelijke component van het genomics-onderzoek, thema 4 (CD-Rom).

B. Vakpublikaties

Neomarxistische globaliseren. NRC Handelsblad 17 mei.
M. Drenthen, H. Zwart. De Kerf. Natuur als spiegelbeeld of als tegenspeelster? In: De Kerf verbeeld. Impressies van een nieuw landschap. Bergen: Kunstenaarscentrum Bergen, pp. 36-43. 
Dagboek Derawan. Vox, 4 (5), 6 november 2003, 18-19.
Gentechnologie: het CSG in het krachtenveld van genomics. STT / Beweton, November 2003, pp. 10 - 11.

C. Voordrachten

"De theorie van alles". Sound of Science: Nijmegen, 12 februari
"Center for Society & Genomics". Nijmegen, 18 februari
"Michel Foucault" (Lezingenreeks "Grote Filosofen"), 11 maart
"Genomics". Rotary, Nijmegen, 13 maart
"Genomics & Society", Centre for Economic and Social Aspects of Genomics (CESAGen), Lancaster (UK), 11 april
"Genomics & Society: on speaking terms?". Nederlandse Biotechnologische Vereniging, Wageningen, 15 april
"The Centre for Society & Genomics". CSG Expert Group, KUN, 16 april
"Science and society: the societal import of science" NSRIM Symposium, KUN, 28 april.
"De tragedie". Antwerpen, 30 april.
"De wetenschappelijke auteur in het informatietijdperk". Symposium Ontwikkelingen in wetenschappelijke communicatie en wetenschappelijk publiceren in het informatietijdperk. UB KUN, 8 mei
"Society and genomics: Towards a common agenda". Centre for Society & Genomics, KUN, 13 mei
"Science and social responsibility". KUN, 14 mei.
"Professional ethics and Scholarly Communication". Workshop on Professional ethics for scientists / engineers in life science research and applications of research. WUR, 20 mei.
"Wat is waarheid?". Ministerie van LNV, 4 juni.
"Het Centre for Society & Genomics". ZONMW, Den Haag, 5 Juni
"River poetry and river science in the Netherlands". Politics of the riverside, Nijmegen, 11 juni
"Het Centre for Society & Genomics". CMSB, Leiden, 17 juni.
"Scientific genius and mental suffering", Sardinië, 20 Juni.
"Cultuur, techniek en opvoeding". PABO Groenewoud, Nijmegen, 12 november.
"Het Centre for Society & Genomics". Nederlandse Associatie voor Community Genetics, Utrecht, 21 november.

D. Interviews

Over zien. Felix & sofie: Amsterdam, 14 januari
Alfa's en gamma's gaan genomics-debat voeden. Bionieuws 13 (3) 14 februari, 12.
Vertrouwen in Genomics. KUZIEN 74, maart 2003, p. 7.
Frankensteins verbeelding. Filosoof Hub Zwart wil maatschappelijke discussie over genomics op niveau. Interview: Evert Pronk. Medisch Contact. Weekblad van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Jaargang 58 nr. 37; 12 september 2003.
Tekort aan donororganen: gift of keuze? Rathenau Instituut: Rathenau-special, november 2003, 16-17.

E. Onderwijs
 

 • Inleiding in de Filosofie en de Ethiek voor studenten biologie, Moleculaire Levenswetenschappen, Milieukunde (voorjaar, 2 sp.)
 • Inleiding in de Filosofie en de Ethiek voor studenten Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Algemene Natuurwetenschappen (najaar, 2 sp.)
 • Beelden van wetenschap in de media (C-variant, 6 sp.)
 • Filosofie voor Fysici (Filosofie II, 2 sp.; samen met prof. dr G. Vertogen)
 • Wetenschap & Literatuur (Filosofie II, 2 sp.)
 • Aio-reflectie cursus: Wetenschappelijk onderzoeker, een onmogelijk beroep? (1 sp.)

 • F. Bestuurlijke functies

  Hoofd afdeling Filosofie & Wetenschapstudies KNU FNWI
  Voorzitter bestuur Vereniging van Ethici
  Lid bestuur Onderzoekschool Ethiek
  Voorzitter bestuur NVDEC
  Lid COGEM (CEMA)
  Participant CEKUN
  Beoordelingscommissie Ethiek, Onderzoek & Bestuur
  Lid Bilderberg Commissie VSOP
  Wetenschappelijke commissie Alternatieven voor Dierproeven ZonMW
  Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT): Stuurgroep Genomics
  Wetenschappelijke Raad Thijm-Genootschap

  Promoties

  Promotor M. Drenthen (7 april)
  Manuscript-Commissie B. Gordijn (29 september)
  Manuscript-commissie Madeleine Roovers (12 januari 2004)
  Promotie-commissie O.Madsen (10 Januari)
  Promotie-Commissie A van der Rijst (15 Januari)
  Promotie-Commissie J.-J. Kessler (KUN 15 september 2003)
  Promotie-Commissie C. Aydin (KUN 15 september 2003)

                 Return to Index