FNWI University of Nijmegen    Homepage Hub Zwart 20 december 2002, e-mail
 

 
 Hub Zwart - Publikaties
 Publikaties 2002

Wetenschappelijke publikaties

Boude bewoordingen. De historische fenomenologie ("metabletica") van J.H. van den Berg. Kampen: Klement / Kapellen: Pelckmans (336 pp.).

Philosophical Tools and Technical Solutions. In: J. Keulartz et al (eds.) Pragmatist Ethics for a Technological Culture. Dordrecht: Kluwer, pp. 37-41.

Elementaire verbeelding. Over de wetenschapsfenomenologie van Gaston Bachelard en Jan Hendrik van den Berg. De Uil van Minerva. Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur, 2002, 18 (1), 17-31. 

Een ethische revolutie. Filosofie & Praktijk, 2002, 23 (2), 34-52.

H. Zwart, J.-P. Wils, Biotechnologie en bètahermeneutiek: de betekenis van genomics voor het subject en het object van biowetenschappelijk onderzoek. [NWO: Maatschappelijke Component Genomics-onderzoek]

Spatial planning and sacred species. Coastal Inquiries Electronic Archive, Volume 2.

Een vijver. In: M. Coolen, K. van der Wal (red.) Het eigen gewicht van de dingen. Damon, pp. 147-164.
 

Vakpublikaties

Een morele geschiedenis van het Nederlandse landschap. In: B. Voorsluis (red.) Zwijgende natuur, pp. 38-47. Zoetermeer: Meinema.

Proefdierethiek: geschiedenis en actualiteit. De Heraut, Januari 2002, pp. 25-30.

Ethiek voor de vleeseter. Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek. Themanummer "Morele dimensies van de MKZ-crisis". Jaargang 9 (1), 8-9.

Wie zijn wij? De westerse en de multiculturele samenleving. KUZIEN 71, juni 2002, p. 10.
 

Voordrachten

Mens en dier. Strabrecht College. Geldrop. 21 februari.

Bioethik und gentechnologie (moderator). Amsterdam: Goethe Instituut, 12 maart.

Ethiek en beroepspraktijk. Fontys Hogescholen. Hoeven, 27 maart.

Spatial planning and sacred species. Coastal Inquiries International Conference. Dublin, May 16.

Dierproeven in het onderwijs. Debat. Akku. Nijmegen, 27 mei.

Achterdocht en overvloed. Food genomics en consumentengedrag. Rathenau-Instituut. Den Haag, 5 juni.

Frankenstein als moderne mythe. Gent, 14 oktober.

Is moral progress possible? Symposium / Treffen CEKUN - Tubingen, 15 november.

Boekpresentatie "Boude Bewoordingen". Openbaar Colloquium Afdeling Filosofie (FNWI), 19 november.

Ethics in Science. Ph.D Students Platform, Onderzoekschool PE&RC, Wageningen Universiteit, 28 november.

Boekpresentatie "Boude Bewoordingen". Gent, 7 december.
 

Interviews

Het hart op de juiste plaats? Algemeen Nijmeegs Studentenblad, Januari 2002, p. 15.

Transplantatiegeneeskunde. Teleac / Tema (radio), 9 maart.
 

Overige activiteiten

Manuscriptcommissie proefschrift R. Reuzel (Nijmegen 17 januari)
Promotiecommissie proefschrift M. Salvi (Maastricht 18 januari)
Promotiecommissie H. Mulisch (Amsterdam 12 juni)
Manuscriptcommissie T. Geyskens (Nijmegen 10 september)
Manuscriptcommissie M. Smits (Enschede 8 november)
Manuscriptcommissie P.S. Egestad (Wageningen 9 december)
Promotiecommissie P. Slurink (Nijmegen 18 december)

Lid COGEM (CEMA)
Lid DEC (KUN)
Lid bestuur Vereniging van Ethici
Lid bestuur Onderzoekschool Ethiek
Lid bestuur NVDEC
Participant CEKUN

               Return to Index