FNWI University of Nijmegen    Homepage Hub Zwart 7 januari 2002, e-mail
 
Hub Zwart - Publikaties 2001
 

Wetenschappelijke publikaties

De wetenschapper als auteur. Geschiedenis en toekomst van het wetenschappelijk communiceren (oratie). Nijmegen: Sun (37 pp.).

Tussen euforie en onbehagen. Geschiedenis en toekomst van de transplantatiegeneeskunde [Programma Medische Technologie]. Den Haag: Rathenau-Instituut (84 pp.)

Nawoord. In: J.H. van den Berg. De kop van de bromvlieg. Een metabletische studie. Nijmegen: Sun, pp. 49-58.

Lachen en treuren in de filosofie. Filosofie en Praktijk. 22 (3), 9-16.

Consensus formation as a basic strategy in ethics. In: H. ten Have, B. Gordijn (eds.) Bioethics in a European Perspective. Kluwer Academic Press, 281 - 288.
 

Wetenschappelijke voordrachten

De wetenschapper als auteur. Geschiedenis en toekomst van het wetenschappelijk publiceren (oratie). Nijmegen: KUN, 16 februari.

 

Aquaphobia, tulipmania, biophilia: a moral geography of the Dutch landscape. Coastal Inqueries International Conference. Victoria (Canada). August 23.

Zellbiologie und Transsubstantiation. Treffen des interfacultären Zentrum für Ethik in den Wissenschaften (Tübingen) und des Centrum voor Ethiek KU Nijmegen. Nijmegen: KUN, 18 oktober.

The concrete universal (The value of internships in international student exchange). Transatlantic Education and Training Conference. Münster, 10 december.
 

Vakpublikaties

Vlees (MKZ). De Gelderlander, 7 april. GO-dis1

Zinlose seks (N.a.v. M. Houellebecq, Les Particules Élémentaires). Parmentier, 10 (4), 28-33.

Hoedt u voor het individu. De Gelderlander, 15 september. GODIS1.

De psycholoog als auteur en de crisis van het tijdschrift. Psychologie & Maatschappij, 25 (4), 304-306.
 

Voordrachten

Xenotransplantatie. CVZ/KVZ. Utrecht (Jaarbeurs), 28 februari.

Lacan en Foucault over erotiek en verlangen. Internationale School voor de Wijsbegeerte / De Queeste. Leusden, 17 maart.

De kennisfabriek (over het geloof in de vooruitgang van wetenschap); debat met prof. J.C. Maan. Filosofisch Café, KUN, 27 maart.

Dierfilosofie, genetische modificatie als casus. Afdeling ethiek, Faculteit der Wijsbegeerte KUN, 29 maart.

Ethiek van wetenschappelijk onderzoek met dieren. Arentheem College, Arnhem, 17 mei.

Wetenschappelijk publiceren: filosofische en ethische aspecten. NIWI. Amsterdam, 30 mei.

Genetica: de (on)mogelijkheden. Dispuut Ferus Ebrius. UMC Nijmegen, 5 juni.

Duurzaamheid: ethiek en politiek. Vereniging van Ethici in Nederland (i.s.m. de wetenschappelijke instituten van CDA, PvdA en VVD). Utrecht, 15 juni.

Functional Foods: een reactie op het pr-advies door prof. dr M. Korthals. Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek. Utrecht, 19 juni.

Geneeskunde en Internet. Symposium: Het wereldwijde web. KRO / Thomas More Academie. Utrecht, 28 september.

Tussen euforie en onbehagen. Geschiedenis en toekomst van de transplantatiegeneeskunde. Den Haag: Rathenau-Instituut, 2 november.

Geschiedenis van het Nederlandse landschap. VU-symposium, De zwijgende natuur. Amsterdam 15 december.
 
 

Interviews

Wetenschap is onrechtvaardig. Nederlands Dagblad, 16 februari.

Geheimtaal van wetenschap. De Gelderlander, 21 februari.

De crisis van het wetenschappelijke tijdschrift. Vox, 1 (9), 14-16.

Twijfels bij een goede daad. In: A. van 't Hoog (red.) Zo goed als nieuw! De toekomst van orgaanvervanging. Boom / Rathenau, 73-82.

Geestverruimende stof bij filosofie. B for You, 4 (16), juli 2001.

Koeien zijn niet puur natuur. Discussie met M. Korthals. De Helling, 14 (3), 22-24.

Filosofie van het landschap. NCRV-radio; Schepper & Co., 16 december.
 

               Return to Index