FNWI University of Nijmegen     Homepage Hub Zwart 7 januari 2002, e-mail
 

 
 Hub Zwart - Website - C.V.
 Publicaties 2000

Wetenschappelijke publikaties

The Birth of a research animal: Ibsen's The Wild Duck and the origin of a new animal science. Environmental Values, 9 (1),
91-108.

A short history of food ethics. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 12, 113-126.

What is a whale? Moby-Dick, marine science and the sublime. In: D. Mieth, D. Pfaff (Hrsg.) Erzählen und Moral. Narrativität im Spannungsfeld von Ethik und Ästhetik. Tübingen: Attempo, pp. 185-214.

From circle to square: Integrity, vulnerability and digitalization. In: P. Kemp, J. Rendtorff, N. Mattsson Johansen (eds.) Bioethics and biolaw Vol. II: Four ethical principles. Copenhagen: Rhodos International Science and Art Publishers, pp.
141-156.

Wetenschap als Traditie en als Ethiek (Ethiek als Wetenschap en als Traditie). In: J.-P. Wils (red.) Ethiek en hermeneutiek. CEKUN-reeks 6. Leende: Damon, 139-216.

Filologie of fysiologie? In: M. van den Bossche, M. Weyembergh (red.) Links Nietzscheanisme. Budel: Damon, 95-106.

"Wet en geweten. Is de Kantiaanse gewetenservaring het produkt van morele training?" In: W. Desmond, L. Heyde, E.- O. Onnasch (red.) Studies van het Centrum voor Duits Idealisme. Deel 2: Geweten en Zedelijkheid. Nijmegen: Nijmegen University Press, 151-165.

Transcending the either/or: can bioethics be critical? A comment. In: H. Haker, D. Beyleveld (eds.) The ethics of genetics in human procreation. Aldershot etc.: Ashgate, pp. 163-169.
 

Vakpublikaties

Metabletica en medische ethiek (discussie). TGE, 10 (1), p. 6.
Versterven (Geneeskunde en Literatuur). TGE, 10 (1), 23-25.
Crisis in de sportmoraal? TGE, 10 (1), 29-31.
Sport en ethiek. Coachen. NFWS. 25 (2), 8-11.
Opmars der medische ethiek (Interview). De Groene Amsterdammer, 1 juli, 18-21.

Voordrachten (wetenschappelijk)

1900 and 2000, or: the phenomenology of xenotransplantation. Nijmegen, 24 maart.
Wetenschappelijke revoluties en de revolte van het subject. Sociale wijsbegeerte. RUG. Groningen, 27 september.

Voordrachten (dienstverlening)

Crisis in de sportmoraal? Lions Club, Den Haag, 26 januari.
Reactie op P. Vandermeersch, 17 februari. Centrum voor antropologie en psychoanalyse.
Orgaandonatie. Zorgvlietkerk. Den haag, 23 februari
Xenotransplantatie. Studium Generale, LUW, wageningen, 16 maart.
Voedingsethiek: geschiedenis en actualiteit - Seminar. Centrum voor agrarische bio- en milieu-ethiek. KULeuven, 29 maart.
Voedingsethiek: geschiedenis en actualiteit - Hoorcollege. Centrum voor agrarische bio- en milieu-ethiek. KULeuven, 30 maart.
Moderator discussie Jan Marijnissen. 3 april.
Min of meer natuurlijk. Noodles of Knowledge. Studium Generale. Nijmegen, 26 september.
Voedselethiek. "Noodles of Knowledge". KUN 24 oktober.
Forumdiscussie met Frans de Waal, "Culturele primatologie". KUN 6 november.
Wetenschappelijk Onderzoek: dilemma's en verleidingen. Onderzoekschool Infectie & Immuniteit. Berg en Dal (Valmonte), 16 november.

Overigen

promotie-commissie C. Bremmers (Nijmegen, 11 mei 2000)
promotie-commissie M. Boenink (Amsterdam 23 juni 2000)
promotie-commissie P.-P. Verbeek (Enschede 8 december 2000)

               Return to Index