FNWI University of Nijmegen     Homepage Hub Zwart 7 januari 2002, e-mail
 
 Hub Zwart - Website - C.V.
 Publicaties 1999

Boek

De morele opdracht van de universiteit. Bij het afscheid van drs J. van der Maazen. Nijmegen: KUN.

Bundel

M. Dol, M. Fentener van Vlissingen, S. Kasanmoentalib, Th. Visser, H. Zwart (eds.) Recognizing the Intrinsic Value of Animals. Beyond Animal Welfare. Series: Animals in Philosophy and Science. Assen: Van Gorcum

Wetenschappelijke artikelen

The truth of laughter: Rereading Luther as a contemporary of Rabelais. Dialogism. An International Journal of Bakhtin Studies, 1 (3), 52-77.

Praktische filosofie als filosofische praktijk - en als teratologie. Filosofie & Praktijk, 20 (4), 169-178.

Is intellectueel eigendom diefstal? Filosofie & Praktijk, 20 (2), 72-76.

Ethiek van het klinisch chemisch laboratorium: de groeiende kloof tussen informatie en interpretatie. Nederlands tijdschrift voor
Klinische Chemie, 24 (6), 344-349.

Cor Hoffer, Hub Zwart. Orgaandonatie en de betekenis van levensbeschouwelijke opvattingen. Medische Antropologie. Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur. Jaargang 10 (2), 239-259.

Wetenschap is geen zaak van gemoedsrust. Een gesprek met J.H. van den Berg. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 9 (1), 15-19.
 

Bijdragen

From circle to square: Integrity, vulnerability and digitalization. In: P. Kemp (ed.) The Principles of bioethics: Autonomy, Dignity, Integrity and vulnerability. Copenhagen [In Press]

All you need is health. The liberal and the communitarian view on the allocation of health care resources. In: M. Parker (ed.) Ethics and Community in the Health Care Professions. Series: Professional Ethics. London: Routledge [In Press].

The basics of applied ethics. Images, markers, files. In: M. Düwell (Hrsg.) Moralbegründung und angewandte Ethik. Proceedings. Tübingen: ZEW, 56-62.

Ethiek en multiculturalisme: macht en onmacht van woorden en beelden. In: J. Gruppelaar, J.-P. Wils (red.) Multi-culturalisme (CEKUN-reeks 3). Best: DAMON, pp. 153-166.

A. Simons, H. Zwart. Journalistieke verantwoordelijkheid. In. H. Donkers, J. Willems (red.) Journalistiek schrijven voor krant, vakblad en nieuwe media. Bussum: Coutinho, 479-489.

Boekbespreking

M. Dol (et al, eds.) Animal Consciousness and Animal Ethics. Filosofie & Praktijk, 20 (2), 95-98.
 

Vakpublikaties

Voorbeeldig sterven en werkelijk sterven. Dagblad de Limburger, 23 februari.

Geen toeval (Redactioneel). Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek (Actualia), 9 (1), 1.

Voorbeeldig sterven en werkelijk sterven. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek (Actualia), 9 (1), 27-28.

Anticiperende ethiek (Redactioneel). Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 9 (2), p. 33.

Situerende ethiek (Redactioneel). Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 9 (3), p. 69.

Het Paradijs als Rorschach-test. Filosofie, 9 (5), 31-32.
 

Voordrachten (wetenschappelijk)

Transcending the Either/Or (Can bioethics be critical?) - a comment. European Network for Biomedical Ethics. Sheffield. 9
januari.

Is de kantiaanse gewetenservaring het produkt van morele training? Geweten en Zedelijkheid. Centrum voor Duits Idealisme.
Leuven. 21 januari.

A short history of food ethics. First European Congress on Agricultural and Food Ethics. Wageningen, 5 maart.

What is a whale? Moby-Dick, marine science and the sublime. Zentrum für Ethik in den Wissenschaften. Tübingen, 24 juni.

The ethics and epistemology of animal research: from Claude Bernard to Ivan Pavlov. 13th European Conference on
Philosophy of Medicine and Health Care. European Society for Philosophy of Medicine and Health Care. Linköping
(Sweden), August 23-24.

Het lichaam: gegeven of constructie? Wijsgerige Vereniging Thomas van Aquino. 13 november.

Filologie of Fysiologie? Nietzsche en de cultuurstrijd tussen Bildung en wetenschap. Brussel, 10 december.
 

Voordrachten (dienstverlening)

Ethiek, hermeneutiek en levensbeschouwing. Ministerie van VWS, afdeling Medische Ethiek. 18 januari.

"Bashu". Ethiek en orthopedagogiek. Stichting Jeugdzorg. Nijmegen. 26 janurari.

Soap Politics. Seksualiteit en Politiek. Gent. 28 januari.

Foucault over leefstijlen. Leeuwarden. Humanistisch Verbond Friesland. 14 februari.

Foucault over leefstijlen (interview). Radio Friesland. 14 februari.

Ethiek en nieuwe voortplantingstechnologieën (interview). "Dingen die Gebeuren". KRO. 23 februari.

Kloneren en multiculturalisme (interview). Stichting Hindoe Media / Radio 5. 15 maart.

Transseksualiteit en genderidentiteit. Nascholingsbijeenkomst kinderartsen AMC. Amsterdam, 14 april.

Literatuur en Engagement. Gesprek met Patricia de Martelaere. O'42, Nijmegen. 18 mei.

Protocollering: normalisering en herziening. NZf. Ede, 20 mei.

Orgaandonatie in wijsgerig perspectief. VFG. Utrecht, 28 mei.

Wat is een dier? Open Onderwijsdag Filosofie. Nijmegen (KUN), 11 juni.

Kloneren van mensen/nieuwe voortplantingstechnieken. Juridische/Medische Faculteits Vereniging KUN. Nijmegen, 21
september.

Het nut van de dood. Faculteit der Natuurwetenschappen KUN. 27 oktober.

Lichamelijkheid: tussen gegeven en constructie. Wijsgerige Vereniging Thomas Aquino. Utrecht, 13 november.

Versterving. Uitreiking Literaire Prijs Provincie Gelderland. Arnhem (schouwburg), 15 november.

Ik ben de maker. Moderator bij debat tussen Harry Mulisch en Vincent Icke. Nijmegen (schouwburg), 16 november.

De sloterdijk-affaire. Bijeenkomst van de afdeling sociale en politieke wijsbegerte KUN. 18 november.
 

Interviews

Opmars der ethiek. Trouw, 3 juni 1999.

Sporten met een genetisch paspoort, Groninger Dagblad, 12 juli
 

Onderwijs:

Grondslagen en Methoden van de Toegepaste Ethiek (Aanvullend Studiejaar Ethiek)

Morele betrekkingen van de Wetenschapper (aio-opleiding KUN)
 

Co-promotor

J. Widder, Das vergessene Leben. Philosophisch-ethische Untersuchung zur Bedeutung von Selbstbestimmung in der Medizin (1997 - 1999).
               Return to Index